Úvodní slovo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRAČNÍ HODINY
Registrace bude umístěna v Kočárovně v Multifunkčním centru Zámku Lednice.

Čtvrtek, 20. října: 16.30 – 20.00
Pátek, 10. října: 8.00 – 18.00
Sobota, 22. října: 8.30 – 14.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Dovolte mi, abych Vás jménem České lymfologické společnosti JEP pozvala k účasti na tradičním lymfologickém kongresu LYMPHO 2016. Po čtyřech letech jsme se rozhodli vrátit se na jižní Moravu a pro konání kongresu jsme vybrali nově vytvořené Multifunkční centrum zámecké jízdárny v Lednici. V těchto malebných kulisách bychom Vás rádi přivítali ve dnech 20. - 22. října 2016.
Kongresy LYMPHO se těší velkému zájmu všech zdravotníků, kteří se věnují problematice diagnostiky a léčby lymfedému a vždy jsou místem jejich příjemného setkání. Rádi bychom navázali na loňský ročník kongresu a již v podvečer dne 20. října plánujeme uspořádat dva workshopy. První z nich je na téma „Možnosti nutriční intervence v lymfologii“. Problém nadváhy a obezity řešíme u našich nemocných v souvislosti s otoky v našich ambulancích denně. Je tedy i pro nás vhodné mít znalosti v této problematice a umět je předat naším nemocným.  Workshop povede MUDr. René Vlasák, který se tomuto tématu řadu let soustavně věnuje. Druhý workshop bude zaměřen prakticky na téma „ Vícevrstevná kompresní bandáž horní končetiny“. Workshop bude pouze pro omezený počet účastníků tak, aby si všichni mohli pod vedením školitelek kompresní bandáž prakticky provést. 
Odborný program kongresu by měl poskytnout přehled o současných trendech v patogenezi, diagnostice, prevenci a terapii lymfatických otoků. Rádi bychom dali prostor pro prezentaci Vašich původních prací, osobních zkušeností a bohatou diskuzi. Účast na kongresu již přislíbili i někteří tradiční přednášející ze zahraničí, jejichž přednášky jsou pro nás vždy přínosem. Kongresy LYMPHO se snaží přiblížit širší lymfologické obci nové postupy v léčbě lymfedému a vytvořit příjemné prostředí pro výměnu praktických zkušeností. Věřím, že tomu tak bude i v letošním ročníku. 
Budu velmi potěšena, pokud se rozhodnete k účasti na kongresu LYMPHO 2016 v netradičním, ale velmi příjemném prostředí podzimní jižní Moravy. 

MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.                                     
Prezidentka kongresu