Hlavní témata

  1. Anatomie a fyziologie lymfatického systému 
  2. Zobrazovací metody lymfatické insuficience
  3. Primární lymfedém a angiodysplázie
  4. Sekundární lymfedém a jeho nejčastější příčiny a projevy
  5. Flebolymfedém, lipolymfedém, lipedém
  6. Komplexní dekongestivní terapie 
      - komprese, kompresivní návleky a prádlo
      - bandáže
      - manuální a přístrojová lymfodrenáž
      - lymfotaping
   7. Chirurgická léčba lymfedému
   8. Farmakoterapie lymfatické insuficience a lymfedému  
   9. Lázeňská léčba
 10. Chronické rány a význam lymfatického systému při jejich hojení