Hlavní témata

• Anatomie a fyziologie lymfatického systému
• Lymfoscintigrafie
• Primární lymfedém a angiodysplázie
• Sekundární lymfedém a jeho nejčastější příčiny a projevy
• Flebolymfedém, lipolymfedém, lipedém
• Komplexní dekongestivní terapie
• Chirurgická léčba lymfedému
• Péče o kůži u pacientů s lymfedémem
• Farmakoterapie lymfatické insuficience a lymfedému
• Imunologie v lymfologii
• Chronické rány a význam lymfatického systému při jejich hojení