Hlavní témata

• Anatomie a fyziologie lymfatického systému

• Lymfoscintigrafie

• Primární lymfedém a angiodysplázie

• Sekundární lymfedém a jeho nejčastější příčiny a projevy

• Flebolymfedém, lipolymfedém, lipedém

• Komplexní dekongestivní terapie

• Chirurgická léčba lymfedému

• Péče o kůži u pacientů s lymfedémem

• Farmakoterapie lymfatické insuficience a lymfedému

• Imunologie v lymfologii

• Chronické rány a význam lymfatického systému při jejich hojení

• Zajímavé kazuistiky