OHODNOCENÍ - KREDITY

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory v rozsahu 16 hodin teorie (ev. č. akce 57853, č. akreditace: 0004/16/2006).

Pasivní účast: 13 kreditů
Aktivní účast:
1) hlavní autor přednášky: 7 kreditů
2) spoluautor přednášky: 5 kreditů
3) hlavní autor posteru: 5 kreditů,
4) 1. a 2. spoluautor posteru: 3 kredity, 5) další spoluautor posteru: 1 kredit.


Akce je garantována Českou asociací sester, která vydala souhlasné stanovisko se zařazením akce do systému celoživotního vzdělávání dle platných zákonů a předpisů souvisejících pod č. ČAS/539/2019.