Aktivní účast

Zájemce o aktivní účast prosíme o zaslání abstrakt přednášek a posterů pomocí on-line formuláře.Termín pro zaslání: do 31. 7. 2020

Registrační poplatky prvních autorů přijatých sdělení:
Lékař: 1000 Kč
Sestra / fyzioterapeut: 800 Kč

Registrace na kongres zdarma pro prvních 10 přijatých sdělení (hlavní autoři).

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Přednášejícím bude k dispozici dataprojektor (prezentaci je třeba dodat na CD nebo USB flash disku).
Velikost posterové tabule: výška 200 cm, šířka 100 cm. Uchycení pomocí špendlíků, které budou k dispozici.


POKYNY PRO VYTVOŘENÍ ABSTRAKTU

Abstrakt je možné posílat v MS Word Document (*.doc) nebo Rich Text File (*.rtf). Maximální velikost souboru je 5MB. 
Jméno souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky a bez mezer.
Abstrakt může obsahovat 1 obrázek (maximální šířka 12 cm, v odstínech šedi). 

ŠABLONA KE STAŽENÍ ZDE

Nastavení dokumentu:
Velikost stránky: A5
Okraje: 1 cm na každou stranu
Řádkování: jednoduché
Odsazení a mezery: 0 b (před i za)
Font: Calibri
Velikost písma: 10b

Styly a formátování:
Název abstraktu pište tučným písmem VŠECHNA VELKÁ
[volný řádek]
Jméno autora a ostatních spoluautorů pište v této podobě: Novák J., Kovář P., Krejčí A.
[volný řádek]
Název instituce, město a stát pište kurzívou v této podobě: Instituce, Město, Stát
V případě různých institucí označte jména autorů/spoluautorů a instituce číslem v horním indexu (u jména za, u instituce před).
[volný řádek]
Text abstraktu zarovnán do bloku [minimálně 300, maximálně 2000 znaků]