Pořadatel

ČESKÁ LYMFOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

PREZIDENTKA KONGRESU
prim. MUDr. Věra Pavlasová

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D., předseda ČLyS
MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D., vědecký sekretář ČLyS
prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.
MUDr. Hana Houdová
prim. MUDr. Věra Pavlasová
MUDr. René Vlasák
prim. MUDr. Naděžda Vojáčková