Pořadatel

ČESKÁ LYMFOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

PREZIDENTKA KONGRESU
MUDr. Hana Houdová

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D., předseda ČLyS
MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D., vědecký sekretář ČLyS
prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.
prim. MUDr. Věra Pavlasová
MUDr. René Vlasák
prim. MUDr. Naděžda Vojáčková