Pořadatel

ČESKÁ LYMFOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

PREZIDENTKA KONGRESU
prim. MUDr. Věra Pavlasová

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D. - předseda ČLyS
MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D. - vědecký sekretář ČLyS
prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.
MUDr. Hana Houdová
prim. MUDr. Věra Pavlasová
MUDr. René Vlasák
prim. MUDr. Naděžda Vojáčková