Pozvání

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

je mi velkou ctí, že Vás mohu jménem výboru České lymfologické společnosti ČLS JEP i jménem svým pozvat na letošní kongres LYMPHO 2017, který se bude konat v Praze ve dnech 12. až 14. října. 
Každoroční kongres České lymfologické společnosti LYMPHO je nedílnou součástí kontinuálního vzdělávání zdravotníků ošetřujících nemocné s lymfatickou insuficiencí resp. lymfedémem. Mimoto je kongres také příležitostí k výměně osobních zkušeností a v neposlední řadě je též významnou společenskou událostí naší lymfologické komunity.
Jako již v několika posledních letech se organizační výbor kongresu rozhodl zařadit již na čtvrtek 12.října do pozdně odpoledních hodin workshopy. Po jejich skončení jste srdečně zváni na krátký koncert studentů Deylovy konzervatoře v prostorách hotelu Don Giovanni včetně malého občerstvení.
Páteční a sobotní program kongresu bude jako vždy zaměřen na praktickou „každodenní“ lymfologii. Mimoto naše kolegyně a kolegové z České společnosti nukleární medicíny představí další upřesnění Doporučených postupů u lymfoscintigrafie, která zůstává nadále zlatým zobrazovacím a objektivizujícím standardem při podezření na lymfatickou insuficienci. Rádi bychom představili i některé další možnosti zobrazování lymfatického systému pomocí CT či magnetické rezonance.   
V programu nebudou chybět i experimentální práce týkající se lymfatického systému a nové trendy v chirurgii lymfatické insuficience, jakými jsou například transplantace lymfatických uzlin. Diskuze by měla proběhnout i na téma lázeňské péče u pacientů s lymfedémem.    
S vědomím skutečnosti, že léčba lymfatické insuficience a lymfedému dnes stojí v největší míře na Komplexní dekongestivní terapii, bude významná část kongresu věnována praktické lymfologii a kazuistickým sdělením, praktické edukaci, aktivní prezentaci osobních zkušeností i diskuzi nad diagnostickými či léčebnými neúspěchy. Vaše aktivní účast s jakoukoli formou sdělení je pro kvalitu kongresu zásadní! 
Jako každoročně připravili organizátoři kongresu dostatečný prostor pro prezentací pomůcek určených k léčbě lymfedému a jeho komplikací. To nabídne účastníkům kongresu možnost diskutovat přímo s výrobci a distributory, upozornit je na nedostatky nebo navrhnout zlepšení plynoucí z každodenního použití konkrétních pomůcek či přístrojů. To platí i pro výrobce a distributory léčivých přípravků, přestože lymfologie v současné době nestojí oproti jiným medicínským oborům výhradně na farmakoterapii. Medikamentózní léčba je však v řadě případů nezbytnou součástí komplexní léčby lymfedému a v některých specifických případech je její prvou volbou. Na druhou stranu mají výrobci a distributoři příležitost velmi efektivně oslovit lymfologickou komunitu, představit novinky nebo vyzdvihnout výhody právě jejich konkrétních produktů. 

Za organizační výbor Vám přeji krásné letní dny zejména v průběhu zasloužené dovolené a těším se na viděnou v podzimní Praze.

doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.
prezident kongresu