Pozvání

Vážené a milé kolegyně a kolegové!

Ještě v nás úplně nedozněly zážitky ze záříjového evropského lymfologického kongresu, který se konal v Praze, a už nám vkročil do dveří rok 2019 a my musíme myslet na nadcházející podzimní lymfologické setkání české. Jaké LYMPHO si letos uděláme, takové ho budeme mít, jak se zpívá v jedné písničce, a výsledek bude záležet na nás všech, každý k němu můžeme svým dílem přispět.

Výbor společnosti mi pro tento rok svěřil roli prezidentky kongresu. Proto si dovoluji požádat Vás o participaci na jeho programu především formou prezentace zajímavých diagnostických a terapeutických kazuistik z Vašich praxí. Kazuistiky jsou vždy kořením všech setkání medicínských oborů a vítaným zdrojem inspirace. Máme v plánu připravit celý blok kazuistik a doufáme, že společná diskuze nad těmito případy bude pro všechny přínosná a zajímavá. Neostýchejte se, prosím, začít přípravu hned od začátku roku. Pokud bude zájem velký (a já věřím, že bude), využijeme i možnost posterové prezentace. Nejlepší kazuistiky budou odměněny jednak učebnicí pana profesora MUDr. Oldřicha Elišky DrSc: Lymfologie – teoretické základy a klinická praxe, jednak novým vydáním učebních skript: Lymfedém – diagnostika a léčba.

Těším se na Vás všechny, ať už se rozhodnete pro aktivní účast, nebo přijedete jen podebatovat o praktické lymfologii, a ráda Vás přivítám na zámku Valeč v blízkosti Třebíče.

Věra Pavlasová
prezidentka kongresu